Anunț Recrutare

Anunț Recrutare

Anunț Recrutare

Parlamentul României, Camera Deputaţilor

CABINET PARLAMENTAR

Deputat Nicolae-Daniel POPESCU

Anunț Recrutare în cadrul Biroului Parlamentar din mun. Câmpulung Moldovenesc, jud. Suceava, pentru posturile:

 • Șef/Consilier Cabinet Parlamentar 
 • 2 Voluntari

Funcţia de Șef/Consilier Cabinet Parlamentar este remunerată și se exercită în cadrul biroului parlamentar din municipiul Câmpulung Moldovenesc, jud. Suceava.

Voluntarii (două persoane) selectați vor susține și complementa activitatea șefului/consilierului cabinetului parlamentar.

ATRIBUŢII DE SERVICIU

În cadrul acesteia, ocupantul funcţiei de șef/consilier cabinet parlamentar are atribuții precum:

 • Menține legătura cu cetățenii din comunitate;
 • Organizează deplasări, ședințe de lucru, audiențe și întalniri;
 • Colaborează şi menţine legătura cu organizaţiile neguvernamentale și alte entități publice și private;
 • Gestionează și arhivează documentele stabilite în sarcină, selecționează și expediază corespondențe și alte documente;
 • Organizează deplasări, ședințe de lucru, audiențe și întâlniri;
 • Responsabil pentru actul comunicării în Cabinetul Parlamentar; întocmește adrese și răspunsuri, desfășoară activități de documentare privind diverse probleme sesizate din domeniul administrativ, social, juridic;
 • Propune organizarea de activităţi şi evenimente, dezbateri și întalniri adecvate și necesare pentru buna funcționare a Cabinetului Parlamentar în conformitate cu obiectivele stabilite;
 • Derulează activități de monitorizare a presei regionale și centrale;
 • Îndeplinește la cerere și alte atribuții, activități administrative și de raportare specifice activității într-un birou parlamentar;
 • Se adaptează la un program de lucru PART-TIME sau FULL-TIME

CONDIŢII PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI de ȘEF/CONSILIER BIROU PARLAMENTAR

 1. Spirit civic dezvoltat și dorința de implicare civică/politică;
 2. Vorbitor de limbă română apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei;
 3. Cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională;
 4. Studii superioare;
 5. Experiența în domeniu sau într-un domeniu conex constituie un avantaj;
 6. Conectare permanentă la realitățile trăite de cetățenii români din țară și străinătate, și dorință reală de sprijin în rezolvarea problemelor cu care se confruntă;
 7. Abilități de networking (comunicare, relaționare) și experienţă în domeniul comunicării pe diverse paliere, medii profesionale și sociale;
 8. Cunoştinţe avansate de operare pe calculator (cel puțin in programele Word și Excel)
 9. Abilități de lucru în echipă;
 10. Nicio condamnare definitivă pentru săvârşirea unei infracţiuni.

DOCUMENTAȚIE NECESARĂ ÎNSCRIERII LA CONCURS

 1. Curriculum Vitae (de preferat in format Europass);
 2. Scrisoare de intenție;
 3. Declaraţie pe proprie răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu aţi desfăşurat activităţi de poliţie politică (doar pentru aplicanții cu vârsta mai mare de 18 ani în 1989);
 4. Declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că nu aţi fost destituit dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;

PROCESUL DE RECRUTARE

Procesul de recrutare are două etape și constă în:

 1. Înscrierea la concurs și susținerea interviului
 • Transmiterea până la data de 16 decembrie a unui CV (de preferat în format Europass) și a unei scrisori de intenție către cabinetul parlamentar daniel.popescu@cdep.ro;
 • Pre-selecția candidaturilor;
 • Susţinerea interviului prin Skype sau fața în față în cazul candidaturilor pre-selectate;
 • Evaluarea finală a candidaturilor și a interviurilor;
 • Comunicare rezultate;
 1.       Depunerea documentației specifice angajării (cerințele vor fi comunicate candidatului caștigător).
 • Depunerea documentației menționate de către candidatul câștigător către: Deputat Nicolae-Daniel Popescu, Grupul parlamentar al Uniunii Salvați România, Palatul Parlamentului, str. Izvor nr. 2-4, sector 5, Bucureşti.
Distribuie

Close