CELE MAI RECENTE DATE PRIVIND NUMĂRUL DE COPII DISPĂRUȚI! Apel către societatea civilă, mass-media și instituțiile abilitate să solicite acces la ședințele Comisiei parlamentare pentru anchetă privind situația cazurilor copiilor dispăruți!

CELE MAI RECENTE DATE PRIVIND NUMĂRUL DE COPII DISPĂRUȚI! Apel către societatea civilă, mass-media și instituțiile abilitate să solicite acces la ședințele Comisiei parlamentare pentru anchetă privind situația cazurilor copiilor dispăruți!

CELE MAI RECENTE DATE PRIVIND NUMĂRUL DE COPII DISPĂRUȚI! Apel către societatea civilă, mass-media și instituțiile abilitate să solicite acces la ședințele Comisiei parlamentare pentru anchetă privind situația cazurilor copiilor dispăruți!

Colegii deputați din Comisia de anchetă privind situația copiilor dispăruți NU trebuie să înainteze recomandări sau propuneri legislative FĂRĂ consultarea organizațiilor neguvernamentale abilitate, experților în domeniu și autorităților competente, știut fiind că de ele va depinde combaterea acestui fenomen. Mai mult, concluziile și recomandările acestei anchete pot avea implicații importante pentru eforturile de protecție a copilului și pentru lupta împotriva traficului de persoane.

CELE MAI RECENTE DATE PRIVIND NUMĂRUL COPIILOR DISPĂRUȚI!

În data de 7 iulie 2020 am primit răspuns la o Interpelare despre situaţia copiilor dispăruţi din România între 1990 și iunie 2020 (http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=60542&idl=1), inclusiv din județul Suceava. Raportarea de la Ministerul Afacerilor Interne nu conține date privind copiii dispăruți între 1990 și 2001! Cifrele arată clar gravitatea fenomenului. De exemplu, doar în perioada 01.01 – 30.06.2020, la nivel național, au fost înregistrate 2.252 de dispariții de minori, dintre care 781 băieți și 1471 fete, în creștere cu 395 față de anul 2019. Asta în condițiile în care în prima parte a anului 2020 ne-am aflat fie în stare de urgență, fie de alertă. Cea mai mare pondere a minorilor dispăruți - 87%  - se înscrie în categoria 14-18 ani, iar 65.3% din ponderea lor o reprezintă minorele. La nivelul județului Suceava, în perioada 01.01 – 30.06.2020 au fost raportați un număr total de 49 minori dispăruți. Dintre ei, 32 sunt fete iar 17 sunt băieți. 44 dintre ei au vârste între 14 și 18 ani, iar 5 între 5-10 ani.

Observ cu dezamăgire că există o anumită presiune de a încheia ancheta cu o serie de recomandări și propuneri legislative în legătură cu care nu este foarte clar dacă vor ajuta, mai ales după ce am purtat o discuție extrem de utilă cu persoane cu expertiză în domeniu. Sunt foarte surprins de atitudinea pe repede-înainte de care se dă dovadă în activitatea Comisiei.

Ședințele și audierile Comisiei sunt făcute „în circuit închis”, fără participarea mass-media, a experților, a instituțiilor și organizațiilor abilitate. Într-un astfel de context, nu putem ajunge la oamenii cu expertiză și soluții în domeniu, nu putem genera o dezbatere reală în societatea românească și nu putem contribui la creşterea simţului civic și a măsurilor de prevenție, ceea ce este extrem de grav.

România are nevoie urgent de un mecanism administrativ integrat și digitalizat care să asigure o coordonare eficientă a acțiunilor instituțiilor publice în domeniul căutării persoanelor dispărute și, în special a copiilor dispăruți. În egală măsură, este nevoie de sancțiuni și de aplicarea lor corectă.

Din audierile de până acum a reprezentanților Ministerului Afacerilor Interne și Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, vedem că nu sunt definite clar rolurile, competențele și responsabilitățile autorităților abilitate. Cu alte cuvinte, nu există proceduri clare pentru cei cu competențe în procesul de a găsi și identifica copiii dispăruți, iar acest lucru trebuie remediat.

Nu în ultimul rând, fac un apel la toate persoanele și organizațiile implicate și interesate de această temă să ne transmită personal îngrijorările, problemele, soluțiile propuse la adresa de email daniel.popescu@cdep.ro sau să se adreseze pe cale electronică celorlalți membri ai Comisiei.

Declarație de presă Camera Deputaților - http://www.cdep.ro/relatii_publice/site2015.text_presa?pid=20428

Distribuie

Articole Similare

Close