Deputatul Daniel Popescu: Îmi exprim încrederea că etnicii români din Bulgaria se vor putea bucura de aceleași libertăți în ceea ce privește exprimarea propriei identități de limbă, cultură și educație precum bulgarii din România

Deputatul Daniel Popescu: Îmi exprim încrederea că etnicii români din Bulgaria se vor putea bucura de aceleași libertăți în ceea ce privește exprimarea propriei identități de limbă, cultură și educație precum bulgarii din România

Deputatul Daniel Popescu: Îmi exprim încrederea că etnicii români din Bulgaria se vor putea bucura de aceleași libertăți în ceea ce privește exprimarea propriei identități de limbă, cultură și educație precum bulgarii din România

Parlamentarul Daniel Popescu, ales deputat în Circumscripția nr. 43 - Diaspora, în prezent membru în Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și vicepreședinte al Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării, a efectuat o vizită de lucru în Bulgaria în perioada 13-14 martie 2019, alături de colegii deputați din aceeași Comisie. Delegația din care a făcut parte deputatul USR a avut întâlniri cu reprezentanți ai etnicilor români din Vidin, dar și cu omologi de la Sofia. Delegația a fost însoțită de Excelenţa Sa Ion Gâlea, Ambasadorul extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica Bulgaria.

Programul vizitei a inclus întrevederi cu lideri ai mediului asociativ românesc, respectiv reprezentanţii Asociaţiei Vlahilor din Bulgaria (AVB), ai Uniunii Etnicilor Români din Bulgaria (UERB), ai asociaţiilor aromânilor din Bulgaria, precum și cu oficiali din Parlamentul bulgar: doamna Gema Grozdanova, președintele Comisiei pentru politică externă din Adunarea Națională a Republicii Bulgaria, şi domnul Anton Doncev, președintele Comisiei pentru bulgarii din afara granițelor din Adunarea Națională a Republicii Bulgaria.

La întâlnirile cu reprezentanții minorității române au fost semnalate o serie de probleme referitoare la educația în limba română și la studiul limbii române (predată în prezent doar ca limbă străină), dar și la indisponibilitatea unor spații în care minoritățile românești să desfășoare activităţi cultural-educative. În acest sens, deputații prezenți la întrevederi s-au angajat să identifice soluții legislative pentru predarea în limba română, cu sprijinul Guvernului României, a unor cursuri curriculare și ne-curriculare în aria de reședință a membrilor comunității românești. Merită punctat totuși că, în ciuda oricăror impedimente, comunitățile de etnici români din Bulgaria continuă să îți păstreze nealterate limba și cultura.

În discuțiile cu omologii bulgari, delegația parlamentară din România a susținut importanța respectării de către Bulgaria a principiului reciprocității, amintind faptul că România este un exemplu la nivel european în materie de protecție a minorităților naționale. Procesul de învățare în limba română reprezintă un factor esențial pentru păstrarea identității comunității românești din Bulgaria. Oficialii români și-au exprimat încrederea că aceasta va putea să se bucure în viitorul apropiat de aceleași libertăți în ceea ce privește exprimarea propriei identități de limbă, cultură și educație precum bulgarii din România.

De asemenea, în cadrul întrevederilor dintre oficialii români și bulgari, s-a vorbit despre posibilitatea consolidării legăturilor dintre comunitățile pe care le reprezintă prin, de exemplu, facilitarea deplasărilor dintr-o parte în alta a frontierelor. Autoritățile din România și Bulgaria care administrează zona Calafat-Vidin pot găsi modalități de asigurare în comun a transportului local, precum și soluții de eliminare a taxei de pod pentru persoanele care tranzitează regulat zona de frontieră în interes de serviciu. De asemenea, autoritățile centrale și locale din cele două țări au la dispoziție posibilitatea de a obține fonduri europene pentru a pune în valoare zona transfrontalieră și activitățile economice din această regiune.

În calitate de vicepreşedinte al Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării, deputatul USR Daniel Popescu a subliniat faptul că: „Protejarea identității etnice, lingvistice şi culturale a românilor din comunităţile istorice trebuie să devină una dintre priorităţile autorităţilor de la Bucureşti. Cu excepţia Republicii Moldova, etnicii români din aceste comunităţi nu beneficiază de educaţie în limba maternă. Altora li se restrânge acest drept. Nu este un lucru normal. Voi continua să aduc în atenţie problemele acestora prin intermediul instrumentelor diplomaţiei parlamentare în regiune. De asemenea, voi continua presiunile asupra Guvernului, care ar trebui să aloce mai multe resurse pentru susţinerea proiectelor culturale şi educaţionale pentru etnicii români din comunităţile istorice”.

Parlamentarii români le-au adresat omologilor bulgari invitația de a face o vizită în România și de a continua dialogul pe tema minorităților din cele două state. La rândul lor, oficialii bulgari s-au angajat să organizeze o ședință comună a Comisiilor de specialitate din cele două țări pentru a identifica soluții unitare la problemele cu care se confruntă atât minoritatea română, cât și cea bulgară din statele vecine. Ambele părți și-au exprimat îngrijorarea profundă în legătură cu situaţia minorităţilor naţionale română şi bulgară din Ucraina.

Etnicii români din Bulgaria și cei bulgari din România reprezintă adevărate punți de legătura între cele două țari membre UE. Ținând cont de trecutul, prezentul și viitorul comun al celor două țări, trebuie continuată dezvoltarea relațiilor bilaterale și îmbunătățirea conectivității dintre România și Bulgaria. Au fost avansate o serie de propuneri pragmatice cu privire la învăţământul în limba maternă pentru etnicii români din regiunea Vidin și importanţa studiului limbii materne, cu accent pe situaţia liceelor "Mihai Eminescu" din Sofia și "Hristo Botev" din Bucureşti. Merită amintit în final faptul că în Bulgaria locuiesc circa 350.000 de vorbitori de limbă română, aceștia formând trei grupuri distincte: aromânii în zona de sud-vest a Bulgariei; daco-românii în regiunea de nord-vest a țării și din zona riverană Dunării; rudarii din zona centrală și de nord-est a țării.

Această vizită nu ar fi fost posibilă fără ajutorul Ambasadei României în Bulgaria. Pe această cale, deputatul Daniel Popescu îi mulțumește Excelenței Sale, domnului Ion Gâlea, Ambasadorul extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica Bulgaria, pentru sprijinul acordat.

Distribuie

Close