Am interpelat Ministerul Sănătății în legătură cu situația deficitului de medici specialiști români și stadiul soluționării dosarelor de autorizare a medicilor din Republica Moldova

Am interpelat Ministerul Sănătății în legătură cu situația deficitului de medici specialiști români și stadiul soluționării dosarelor de autorizare a medicilor din Republica Moldova

Am interpelat Ministerul Sănătății în legătură cu situația deficitului de medici specialiști români și stadiul soluționării dosarelor de autorizare a medicilor din Republica Moldova

Am interpelat Ministerul Sănătății pentru a solicita o serie de informații referitoare la deficitul de medici specialiști cu care se confruntă România în ultimii ani și cu privire la măsurile pe care Ministerul le are în vedere pentru reducerea acestuia. Totodată, am cerut clarificări despre dosarele medicilor din Republica Moldova care vor să-și practice meseria în România. În răspunsul formulat, Ministerul Sănătății a prezentat o serie de informații care merită aduse în atenția publicului.

Interpelarea formulată se înscrie într-un context în care, potrivit unor studii ale Organizației Mondiale a Sănătății (a se vedea Eurohealth incorporating Euro Observer - Vol. 23, Nr. 2, 2017), sistemul public de sănătate din România se confruntă cu un deficit alarmant de personal medical, ceea ce face ca accesul cetățenilor la serviciile de sănătate să aibă de suferit. La baza acestei crize severe de personal se află în primul rând migrația personalului calificat în străinătate, așa cum arată diverse studii. Începând din 2007 și până în prezent, de exemplu, nu mai puțin de 43.500 de angajați din domeniul medical au solicitat certificate de conformitate pentru a lucra într-unul din statele Uniunii Europene (a se vedea studiul New measures to increase the health budget in Romania, de Gabriela Scîntee, Cristian Vlădescu și Crsitina Hernández-Quevedo, 2017, Eurohealth, 32 (2). pp. 28-31; accesibil la: http://eprints.lse.ac.uk/85655/).

Nu mai puțin adevărat este faptul că, din cauza barierelor legale și procedurale, medicii din afara Uniunii Europene nu pot profesa în România, decât în situații foarte limitate, cum ar fi: căsătoria cu un cetățean român sau obținerea permisului de ședere pe termen lung (care se obține după cinci ani de ședere continuă).

În acest context, am solicitat Ministerului Sănătății informații despre următoarele aspecte:

  1. Gradul de ocupare a posturilor de medici specialiști la nivelul fiecărui județ din România
  2. Măsurile de politici publice avute în vedere pentru acoperirea deficitului de personal și stadiul implementării acestora
  3. Numărul și stadiul soluționării cererilor de practică a medicilor străini și mai cu seamă a celor din Republica Moldova
  4. Următorul raport anual privind Strategia Națională de Sănătate 2014-2020.

În răspunsul primit din partea Ministerului Sănătății sunt prezentate o serie de informații utile, care merită prezentate. În legătură cu migrația personalului medical în străinătate, Ministerul a precizat că principala măsură pentru reducerea acesteia este adoptarea Legii cadru nr. 153/2017, pe baza căreia medicii vor beneficia începând cu luna martie 2018 de salarii comparative cu cele acordate la nivelul Uniunii Europene.

În opinia mea, Guvernul ar trebui să adopte și să implementeze mult mai multe măsuri în vederea reducerii deficitul de personal calificat din sistemul românesc de sănătate. Dată fiind gravitatea problemei, Ministerul Sănătății ar trebui să vină cu propunerea unei strategii care să conțină soluții fezabile și eficiente pentru încurajarea întoarcerii acasă a specialiștilor români din sănătate care lucrează peste hotare, precum și pentru atragerea în țara noastră de absolvenți de medicină străini, dar dornici să lucreze în România.

De exemplu, este binecunoscut faptul că universitățile de medicină românești pregătesc anual foarte mulți studenți străini, care au ales să studieze în țara noastră datorită prestigiului și calității învățământului din aceste instituții de învățământ. Pe acest fond favorabil, Guvernul, prin Ministerul Sănătății, ar trebui să construiască și să implementeze o serie de facilități menite să-i încurajeze pe proaspeții absolvenți străini de medicină să rămână în România pentru a profesa.

În ceea ce privește numărul și stadiul soluționării cererilor de practică a medicilor străini, sunt în curs de evaluare 174 de dosare. Până în prezent, din totalul solicitărilor, au primit avizul Colegiului Medicilor din România un număr de 6 dosare, pentru care s-au întocmit documentele de recunoaștere. Această cifră se explică prin faptul că procedura de recunoaștere este una deosebit de complexă.

În opinia mea, este regretabil faptul că procedura de recunoaștere are un randament atât de scăzut, în condițiile în care nevoia de medici specialiști în spitalele românești este foarte mare. Ca atare, Guvernul, prin Ministerul Sănătății, ar trebui să ia măsuri concrete de dinamizare și eficientizare a acestei proceduri (de exemplu, prin simplificări birocratice și prin suplimentarea cu personal), pentru a permite celor dornici să lucreze în România să facă acest lucru în cel mai scurt timp.

Cât privește implementarea Strategiei Naționale de Sănătate 2014-2020, Ministerul a precizat că a fost elaborat și se află în procedură de verificare internă raportul privind stadiul implementării acesteia aferent anului 2016.

Nu în ultimul rând, merită amintit că Ministerul Sănătății a transmis în anexa răspunsului formulat situația privind gradul de ocupare a posturilor de medici la nivelul fiecărui județ și fiecărui spital din județul respectiv. Aceasta poate fi consultată urmând următorul link: http://www.cdep.ro/interpel/2018/r2021B.pdf.

Distribuie

Articole Similare

Close