Am formulat și susținut o serie de amendamente la proiectul Legii Bugetului de Stat pentru anul 2019 în urma consultărilor cu românii din străinătate, dar și cu reprezentanți ai unor asociații și cu mai multe autorități publice locale din județul Suceava

Am formulat și susținut o serie de amendamente la proiectul Legii Bugetului de Stat pentru anul 2019 în urma consultărilor cu românii din străinătate, dar și cu reprezentanți ai unor asociații și cu mai multe autorități publice locale din județul Suceava

Am formulat și susținut o serie de amendamente la proiectul Legii Bugetului de Stat pentru anul 2019 în urma consultărilor cu românii din străinătate, dar și cu reprezentanți ai unor asociații și cu mai multe autorități publice locale din județul Suceava

În calitate de deputat al USR am formulat o serie de amendamente la proiectul Legii Bugetului de Stat pentru anul 2019 pe baza consultărilor pe care le-am avut cu românii din țară și din străinătate, cu reprezentanții unor asociații, dar și cu mai multe autorități publice locale din județul Suceava.

Amendamentele formulate vizează mai multe ministere și se referă la următoarele aspecte:

 1. În domeniul gestionat de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni:
 • Înființarea „Direcțiilor pentru relația cu cetățenii din diaspora” în toate reședințele de județ din țară la sediul consiliilor județene

Înființarea „Direcțiilor pentru relațiile cu cetățenii din diaspora” (un proiect pilot cu o alocare inițială de 500.000 lei, fonduri din bugetul național) ar avea drept scop asigurarea coeziunii între membrii familiilor rămase acasă cu cei plecați în afara granițelor țării, asigurarea unui sistem informațional centralizat aflat la dispoziția cetățenilor, a membrilor familiilor aflate în diaspora sau care urmează a părăsi țara, asigurarea reprezentativității acestora, diseminarea proiectelor și programelor cu caracter cultural, educativ, artistic derulate în scopul promovării realităților locale, dar și menținerea valorilor naționale și conservarea identității lingvistice.

Aceste direcții ar avea și un rol de facilitare a cooperării dintre cetățenii aflați în România și cei din alte state de reședință, prin asigurarea unui flux informațional constant, inclusiv cu scopul de a încuraja și facilita repatrierea cetățenilor români de peste hotare. Printre altele, se va urmări: popularizarea locurilor de muncă existente în localitățile de origine ale românilor plecați, promovarea programelor de finanțare derulate de autorități pentru diaspora română, consilierea psihologică pentru membrii familiilor rămași acasă, mediatizarea informațiilor cu privire la modificările legislative cu impact direct asupra vieții cetățenilor aflați peste hotare, precum și popularizarea constantă a adreselor asociațiilor reprezentative pentru românii din diaspora.

 • Suport financiar pentru acțiuni de sprijinire a comunităților românești istorice în peninsula balcanică

În 2017 și 2018 am avut întrevederi și cu mai mulți reprezentanți ai asociaților din comunitățile istorice românești din jurul României. În urma discuțiilor a reieșit necesitatea de a derula o serie de acțiuni care să consolideze sentimentul de apartenență la filonul cultural românesc în toate comunitățile noastre istorice în peninsula balcanică. Printre acestea se numără: dinamizarea activității asociațiilor din regiune; susținerea mass-media în limba română; continuarea finanțărilor școlilor și grădinițelor în limba română; înființarea unui centru de informare al României în Korcea; activități de voluntariat ale profesorilor români în diaspora.

Ttoate aceste seturi de acțiuni merită cuprinse în proiectul de buget aferent Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, întrucât răspund obiectivelor pe care ministerul le urmărește prin activitatea sa comunitățile istorice românești din regiunea balcanică. Suma solicitată de Daniel Popescu este de 300.000 de lei.

 1. În domeniul afacerilor externe:
 • Alocarea de fonduri pentru înființarea unui Centru de asistență pentru persoanele vulnerabile la trafic și exploatare prin muncă

Potrivit unui raport din 2016 al Consiliului Europei, în perioada 2011-2015, numărul total al victimelor traficului de persoane provenite din România a fost de 4.622. Majoritatea au fost femei (66%), iar copiii au reprezentat 34,5% din numărul total al victimelor. Principala formă de exploatare a fost cea sexuală (pentru 54% dintre victime), urmată de exploatarea prin muncă (34%) și cerșetoria forțată (6%). Principalele țări de destinație ale acestora au fost Italia, Spania, Germania, Franța, Grecia, Polonia și Marea Britanie.

În acest context, obligația României de a lua măsuri urgente și mai hotărâte ca până acum în materie de prevenire, combatere și sancționare a traficului de persoane se impune cu necesitate. Dat fiind că este un fenomen de o gravitate și amploare îngrijorătoare, cu consecințe greu de remediat în plan individual și social, este imperios necesar a se lua măsuri instituționale cat mai concrete, pentru a pune în aplicare legislația europeană și națională din acest domeniu.

Pentru înființarea Centrului de asistență pentru persoanele vulnerabile la trafic și exploatare prin muncă, am solicitat suma de 250.000 de lei

 • Alocarea de fonduri Ambasadelor și Consulatelor României din Marea Britanie, Italia, Spania și Germania pentru acoperirea cheltuielilor de asistență juridică oferită pentru cazuri sociale în care se află cetățeni români, precum și pentru activitatea permanentă din aceste misiuni diplomatice

Întrucât prin proiectul de lege privind activitatea consulară Art.61 Plx. 739/2018 se conturează posibilitatea recomandării de avocați pentru prestarea de diverse servicii juridice, deputatul Daniel Popescu a solicitat suplimentarea bugetului pentru acordarea de sume necesare pentru plata contravalorii activității de asistență juridică pentru cazuri sociale în care cetățenii români sunt victime ale abuzurilor din partea unor angajatori.

Propunerea este legată de faptul că numărul de cazuri în care cetățeni români sunt abuzați de către angajatorii lor, prin munca la negru sau prin nerespectarea clauzelor din contractul de muncă se află în creștere. În multe situații, persoanele afectate nu dispun de venituri suficiente pentru a plăti o consultanță juridică, fiind nevoie așadar de acoperirea cel puțin a primelor consultări între avocați și cetățenii români aflați în situații de abuz. Deputatul USR a solicitat pentru acest amendament suma 50.000 de lei, propunând totodată și suplimentarea cu 250.000 de lei a fondurilor pentru continuarea activității consulatelor itinerante, ca urmare a eliminării taxelor consulare.

 1. Referitor la sectorul turismului: Alocarea de fonduri pentru finalizarea celui de-al doilea tronson al pârtiei Rarău, județul Suceava

Primul tronson al pârtiei de schi de pe Rarău are o lungime de 2.850 m şi in acest moment este dotată, printre altele, cu o instalație de telegondolă cu 33 de cabine și 9 tunuri de zăpadă. Construcția a început în urmă cu 10 ani și s-au investit mai bine de 15 milioane de euro. Pârtia întreagă are 4.490 de metri lungime, dar tronsonul 2 nu se poate executa până când nu va fi scos din fondul forestier. Valoarea investiției pentru tronsonul I a fost stabilită la suma de 71 milioane de lei, iar pentru tronsonul II la aproximativ 36.5 milioane de lei. În perioada 2009-2012, Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului a alocat suma de 44,4 milioane de lei, iar lucrările de la primul tronson al pârtiei de schi au fost realizate în proporție de 80%. După anul 2012, însă, Guvernul a refuzat să mai aloce fonduri pentru pârtia din Rarău, lucrările fiind abandonate pentru mai mult de patru ani de zile și reluate abia în 2017, cu ajutorul Autorității Naționale pentru Turism. Primul tronson al pârtiei a fost dat în folosință în luna ianuarie 2019, rămânând însă de finalizat al doilea tronson. Drept urmare, solicit alocarea de fonduri în valoare 100 milioane de lei pentru continuarea lucrărilor la tronsonul II al pârtiei.

 1. În domeniul finanțelor publice: Preluarea de către statul român al celor peste 17 milioane de euro rămase de plată în vederea stingerii datoriilor private ale Consiliului Județean Suceava acumulate în cadrul programului „Utilități și mediu la standarde europene”

Susțin de asemenea cauza a 60 de localități din județul Suceava care riscă să ajungă în blocaj financiar și administrativ în următorii ani deoarece au de achitat rate și dobânzi aferente sumei de 17 milioane de euro, pe care au contractat-o în scopul derulării proiectului „Utilități și mediu la standarde europene”, care s-a dovedit a fi păgubos și nelegal. Aceste localități au contractat în anul 2004 un împrumut extern în valoare de valoare de 27 de milioane de euro, care a fost garantat de statul român, prin Ministerul Finanțelor Publice. Obiectivul a fost construirea a peste 230 km de conducte pentru transportul de gaze naturale de înaltă presiune. Proiectul s-a dovedit a fi în afara legii, deoarece conductele de transport de gaze naturale de înaltă presiune reprezentau monopol de stat. Altfel spus, construcția și exploatarea lor era în sarcina exclusivă a Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” SA Mediaș, în calitate de reprezentant exclusiv al statului.

Cele 60 de localități se află așadar în situația de a plăti sume exorbitante pentru acoperirea unor investiții care se află acum în proprietatea statului român, iar pentru aceste sume ele riscă să ajungă în blocaj financiar și administrativ. Având în vedere situația de față, este absolut limpede că obligația morală și financiară a statului român este să prevină blocajul și să preia plata celor peste 17 milioane de euro rămase de plată.

 1. Cu privire la sectorul afacerilor interne: Alocarea de fonduri pentru reabilitarea punctului de trecere a frontierei Siret

Luând în considerare mai multe aspecte ce țin de condițiile de trafic la Punctul de Trecere a Frontierei Siret (pe unde au tranzitat în anul 2018 mai mult de 2.300.000 de persoane) și având în vedere activitatea și rezultatele structurilor poliției de frontieră de pe raza județului Suceava (care au instrumentat peste 350 de dosare penale și au confiscat bunuri în valoare de peste 13.000.000 de lei), am solicitat alocarea de fonduri (250 mii lei sau în baza necesităților deja calculate) pentru lucrări de reabilitare a punctului de trecere a frontierei Siret.

 1. În domeniul agriculturii și dezvoltării rurale: Alocarea de fonduri pentru sprijinirea apicultorilor

În urma unor întâlniri de lucru cu reprezentanții Asociației Crescătorilor de Albine în teritoriu și la București, în cadrul căreia s-au discutat principalele provocări cu care se confruntă apicultorii români, am solicitat suplimentarea Programului Național Apicol (PNA) cu suma de 500.000 de lei, ce vizează: protejarea rasei autohtone (Apis mellifera carpatica); combaterea contaminării cerii; stoparea comercializării mierii neconforme, falsificate sau fără origine corect declarată; posibilitatea sprijinului financiar pentru polenizare (după modelul practicat în alte ţări).

 1. Referitor la domeniul dezvoltării regionale și administrației publice: Suport financiar pentru continuarea implementării programelor locale privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe

Susțin alocarea a 500.000 de lei pentru continuarea și în 2019 a implementării programelor locale privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe, având în vedere necesitatea de a susține în continuare îmbunătățirea confortului termic al locuințelor pe timp de iarnă și reducerea costurilor extrem de ridicate pentru încălzirea acestora. Luând în considerare că cele mai afectate de aceste probleme sunt familiile cu venituri reduse, care nu își pot permite reabilitarea termică a locuințelor exclusiv din fonduri proprii, consider că un astfel de demers se impune a fi continuat și în 2019.

 1. Cu referire la sectorul transporturilor: Bani pentru reabilitarea mai multor drumuri inter-județene din Suceava

Am cerut alocarea de fonduri (500 mii lei sau a unei sume bazate pe necesitățile deja calculate) pentru reabilitarea și fiabilizarea căilor rutiere naționale și județene intra și interregionale către județele care se învecinează cu Suceava, în special: Ilva Mică (BN) – Lunca Ilvei – Podul Coșnei (SV). Drumul în cauză este în mare parte impracticabil, cu toate că a fost folosit timp de 68 de ani, iar reabilitarea DJ 172 D, Coșna – Ilva Mică ar reduce distanța dintre Moldova și Ardeal.

 1. Referitor la domeniul apelor și pădurilor: Suport financiar pentru regularizarea malurilor pe râurile cu risc de inundații din bazinul hidrografic Siret

Având în vedere că multe râuri din bazinul hidrografic Siret sunt expuse riscului de inundații și ținând seama de faptul că Strategia națională privind managementul riscului la inundații cuprinde astfel de măsuri inclusiv pentru această zonă, am cerut în mod direct alocarea de fonduri (500 mii lei sau în baza necesităților deja calculate) pentru regularizarea malurilor pe râurile cu risc de inundații din bazinul hidrografic Siret.

Camera Deputaților - Comunicat de presă

Distribuie

Articole Similare

Close